Bảng từ trắng là sản phẩm thông dụng trong các văn phòng với mục đích truyền tải thông tin chung, hội họp và đào tạo.

Bảng từ trắng sử dụng bề mặt thép nên có thể hít nam châm, phù hợp cho việc đính kèm văn bản, thông báo rất tiện dụng.

Bảng từ trắng là sản phẩm nói chung sử dụng bề mặt thép màu trắng, viết bút dạ nước. Trong đó có nhiều kiểu bảng từ trắng khác nhau về thiết kế như: Bảng từ trắng treo tườngbảng từ trắng di động hay bảng flipchart