Chính sách bảo hành

Quy định về thời gian bảo hành

Nhóm sản phẩm Thời gian bảo hành
Bảng từ trắng bề mặt Hàn Quốc 12 tháng
Bảng từ trắng bề mặt Ceramic 05 năm
Bảng từ xanh bề mặt Hàn Quốc

( Đặc biệt bảng xanh viết phần Hàn Quốc ký hiệu X2)

12 tháng

( Trường hợp bảng xanh viết phần Hàn Quốc ký hiệu X2  bảo hành 24 tháng)

Bảng từ xanh bề mặt Ceramic 05 năm
Bảng ghim 12 tháng
Bảng Menu gỗ 02 tháng
Bảng dạ quang (*) 2 tuần
Bảng kính Không bảo hành

 

Quy định điều kiện bảo hành miễn phí

  • Sản phẩm còn thời hạn bảo hành (Tính từ thời điểm mua hàng được lưu trên hệ thống Huy Hùng Hiệp)
  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất
  • Bề mặt bảng viết xoá không sạch (với bảng từ trắng, bảng từ xanh)
  • Sử dụng đúng hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất

Sản phẩm không được bảo hành miễn phí

  • Sản phẩm không được bảo hành miễn phí khi không tuân theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất

Quy định về sửa chữa tính phí

  • Các sản phẩm nằm ngoài điều kiện bảo hành miễn phí sẽ được tính phí sửa chữa khi khách hàng có nhu cầu. Chi phí sửa chữa phát sinh được thông báo theo từng trường hợp cụ thể. Chi phí sửa chữa không quá 30% giá trị bảng nguyên giá